Cennik

 

Księga Przychodów i Rozchodów; Ryczałt Ewidencjonowany / VAT

Ilość dokumentów (Cena netto za 1 miesiąc)

1 - 10 (100 zł / 250 zł)
11 - 30 (150 zł / 300 zł)
31 - 50 (200 zł / 350 zł)
powyżej 50 (200 zł / 350 zł + 20 zł za każde rozpoczęte 10 dokumentów powyżej 50)

 


 

Księga Handlowa

Ilość dokumentów (Cena netto za 1 miesiąc)

1 - 30 (500 zł)
31 - 60 (700 zł)
61 - 100 (1000 zł)
powyżej 100 (1000 zł + 20 zł za każde rozpoczęte 20 dokumentów powyżej 100)

 


 

Dodatkowe opcje

Opcja (Cena netto za 1 miesiąc)

Transakcje zagraniczne ( WNT, WDT, Import )  (+25% ceny)
Prowadzenie KPiR w układzie kont  (+35% ceny)
Prowadzenie ksiąg w układzie porównawczym i kalkulacyjnym  (+50% ceny)
Zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego (średnia cena usług z ostatnich 3 miesięcy, min. 500 zł )
Zamknięcie roczne ksiąg podatkowych (KPiR, Ryczałt) (średnia cena usług z ostatnich 3 miesięcy)
Sprawozdania okresowe (50zł/h min. 7h)
Deklaracje podatkowe z grupy IFT, ORD, PCC, POG, SD, CIT, PIT, VAT, INTRASTAT, NBP, GUS (70 zł / deklaracja)
Polityka rachunkowości (50zł/h min. 10h)

 


 

Naliczanie wynagrodzeń + ZUS

Ilość dokumentów (Cena netto za osobę miesięcznie)

1 - 25 (25zł)
26 - 50 (20zł)
powyżej 50 (15zł)

 


 

Kadry + Płace + Umowy Zlecenia + ZUS

Ilość dokumentów (Cena netto za osobę miesięcznie)

1 - 25 (45zł)
26 - 50 (40zł)
powyżej 50 (35zł)

 

Do 2 powyższych istnieje możliwość utworzenia sprawozdań GUS, ZUS (+10% ceny)